DÜNYADA CHINCHILLA

DÜNYADA CHlNCHILLA ÜRETİCİLİĞİ

Danimarka’da toplam damızlık dişi sayısında 1984-1997 yılları arasında %120’lik bir artış olmuştur. Toplam dişi başına yıllık ortalama doğum 2.29’dan 2.35’e doğuran dişi başına ise 2.58’den 2.72’ye yükselmiştir. Başlangıçta 1.54 olan batın genişliği (doğumda yavru sayısı) 4 yıl sonra 2.03 düzeyine yükselmiştir. Toplam dişi başına doğan yavru sayısı ise ortalama 2.29’dan 2.76’ya çıkmıştır. Yaşama gücü damızlıklarda % 92.6’dan % 91.1’e yavrularda da % 87.2’den % 86.8’e düşmüştür. Yani oldukça yüksek ölüm oranı olmadığı görülmüştür.

İşletmelerin % 61.1 küçük işletme (50 dişiden az) tiplerdir. Orta büyüklükteki işletmelerin oranı % 28 dolayındadır. Hayvan sayısı (dişi damızlık) 200.000 üzerinde bulunan büyük işletme sayısı ise 3 adettir.
Kürk hayvancılığının gelişmiş olduğu Kuzey Avrupa ülkelerinden Danimarka ve İsveç’te 1978 yılında yakın tarihe kadar vizon, tilki ve chichilla sayısındaki değişimi incelersek, 1978 yılından 1989 yılına kadar belirtilen kürk hayvanlarının sayısında sürekli artış olduğu görülür. Bu artışların düzeyleri Danimarka’da vizon, tilki ve chinchillalarda sırasıyla %216.2, 159.5 ve 238.8’dir. İsveç’te ise artışlar aynı sıraya göre %33.4, 210.7 ve 14.3 olarak hesaplanmıştır. Aynı dönemlerde her üç kürk hayvanına ait çiftliklerinin sayısındaki artışlarda oldukça belirgindir. Danimarka’ daki vizon çiftlikleri 1978’de 2.388 adetken 1989’da 5.132’ye tilki çiftlikleri 270’den 619’a ve chinchilla çiftlikleri de 102′ den 382 ‘ye yükselmiştir.

Danimarka’ da 1978-1995 arası Yetiştirilen Kürk Hayvan Sayısı:

YIL VİZON TİLKİ CHINCILLA
1978 954.448 15.518 4.427
1980 965.138 20.182 4.727
1985 1.068.654 25.148 5.700
1986 1.857.065 43.203 5.950
1988 2.143.213 53.666 6.500
1989 2.827.417 57.515 10.000
1990 3.018.470 40.277 15.000
1992 2.093.321 19.854 10.037
1993 1.523.797 14.084 9.154
1994 1.812.970 14.772 8.282
1995. 1.934.169 16.451 6.239
(Dişi damızlık sayıları)

İsveç’te 1978-1991 Yıları Arasında Yetiştirilen Kürk Hayvanları Sayısı:

YIL VİZON TİLKİ CHINCILLA
1978 359.584 6.929 1.855
1979 366.429 8.740 1.760
1980 386.458 10.875 1.506
1985 469.920 19.044 1.893
1986 469.059 17.991 2.005
1987 479.795 21.529 2.121
1991 250.177 4.504 2.216
(Dişi damızlık sayıları)

DÜNYADA CHINCHILLA POST ÜRETİMİ VE FİYAT DEGİŞİMLERİ

Dünyada ve Avrupa pazarlarında çinçilla postu üretimi ve fiyatlarına ilişkin bilgilerin eldeki istatistiklerin elverdiği ölçüde irdelenmesi, ülkemizde bu hayvancılık dalının gelişimine ışık tutması bakımından önem taşır.(bakınız : teknik bilgiler )

Çinçillaların anavatanı olan Güney Amerika’da yüz yıllarca avlanarak postlarının kullanıldığı bilinmektedir. Ancak ilk kez istatistiklere geçen çinçilla postu miktarı 1871 yılında Londra piyasalarında 25.734 adet olarak belirtilmiştir.

Bu miktar giderek artmış ve 1900 yılında 300.000 adetin üstüne çıkmıştır. Aşırı avlanma sonunda sayıları tükenme tehlikesi ile karşı karşıya olduğundan 1910-¬1955 yılları arasında Londra piyasalarında görülen çinçilla post miktarı çok önemli oranda azalarak 3.000 adet dolayına kadar düşmüştür. Evcil yaşama üretiminin hızla yaygınlaşması sonunda 1960’lı yıllarda başlayarak çinçilla kürklerinin sayısı da artmaya başlamıştır.

çinçilla postlarına ait saptanabilen fiyatlara baktığımızda genellikle piyasaya sunulan post miktarı ile ters orantılı olarak fiyatların değiştiğini görüyoruz. Post miktarlarının çok düşük olduğu dönemlerde fiyatlar 1910-1915¬-1928-1955 ve 1962 yıllarında sıra ile 135-155-250-315 ve 400 DM (Alman Markı) yükselmiştir. Fiyatların uç noktaya çıktığı 1962 yılından başlayarak günümüze kadar dünyadaki dalgalanmalarla bu günkü düzeyine çok sağlam temelle üzerine oturmuştur. Bugün Dünya pazarlarında çinçilla postu ve kürk fiyatları ortalama olarak kürk kalitesi ve renk gibi birçok kritere göre 30 EURO ila 400 EURO arasında değişmektedir.

Çinçillayı değerli kılan en önemli faktörlerden biri de yabani olarak günümüzde bulunmayışı ve diğer yaban kürk hayvanlarına getirilen avlanma yasağıdır.Çinçilla kürkü ve ondan yapılan ürünleri talep edenler bu hayvanların doğada soyu tükendiği ve sadece özel çiftliklerde üretildikleri bilincine çoktan ulaşmışlardır.

error: Cansay.net\'in içeriği korunmaktadır. Kaynak gösterilmeden kesinlikle kullanılamaz !
//]]>