FİYATLAR

Can-Say Çinçilla Üretim Merkezinden çinçillanızın tanesini 60-Euro, 100-Euro, 200-Euro veya 510-Euro’ya alabilirsiniz. Bu dört paket fiyatının içeriklerini, ödediğiniz bedele dahil olan ürün, taahhüt ve hizmetleri ayrıntılı olarak bu bölümden inceleyebilirsiniz.

BİRİNCİ PAKET :

Bu paket, üreticinin profesyonel anlamda üretim yaptığı, üretim aşamasında çeşitli hizmetleri ve garantileri aldığı, ürettiği ürünleri HİÇ PAZAR SORUNU YAŞAMADAN tekrar CAN-SAY üretim Merkezine Euro bazında ve peşin olarak  (sabit 64-Euro bedelle) sattığı bir sistemdir. Bu sistemde fiyatlarımız şöyledir :

( ilgili bedelleri vade farkı olmaksızın taksit ile ödeyebilirsiniz.)

1 Erkek 1 Dişi = 1.020- EURO
1 Erkek 2 Dişi = 1.530- EURO
1 Erkek 3 Dişi = 2.040- EURO
1 Erkek 4 Dişi = 2.550- EURO

Üretici dilediği Şıkkı seçerek Merkezimize başvurur, onunla tüm hak ve yükümlülükleri hizmet ve garantileri kapsayan bir sözleşme yapılır. Ticari bütün faaliyetlerde işe başlanmadan akit yapılması esastır. Üreticiler ile yapılan sözleşme üretimin hiçbir aşamasında taraflar arasında sürprize yer bırakmamak için yapılan hukuki bir akittir. Şartları ve maddeleri taraflarca baştan kabul edilmiş ve sınırları çizilmiş görev ve taahhütler hem firmayı hem de üreticiyi korur. Üretimde standardizasyonu sağlar.Sözleşmemiz herkesin anlayabileceği çok açık hükümlerden oluşmuştur. İşbu sözleşmenin en önemli özelliği ise, belirli bir süreyi kapsamaması, süresiz oluşudur. Yani şartlar siz üretim yaptığınız sürece değişmeyecektir. Bu sözleşme istenirse noter kanalıyla da onaylatılabilir. Ne üretirseniz üretin, işletme ve pazarlama sorunları yaşarsanız, o işten verim almanız imkansızdır.

CAN-SAY olarak hiçbir taahhüt ve garantimiz sözlü anlaşma ile belirlenmez,üretici hangi paketten satın almış olursa olsun elinde her zaman yasal bir güvencesi (sözleşme veya taahhütname) mevcuttur.UNUTMAYIN Kİ ; “SÖZ UÇAR, YAZI KALIR !”

İlk etapta yapılan anlaşma üretiminiz boyunca sizin her şeyden önce malınızı ne zaman, ne kadara ve ne şartlarda satacağınızı belirler ve hukuken garanti altına alır. Üretiminizin her aşamasında yanınızda her zaman ortağınız güvenilir, güçlü ve köklü firmanız CAN-SAY olacaktır.
İlk teslimatta şirket yetkilisi yaklaşık 2 ila 3 saat sürebilecek bir brifing verir. Bu brifingde her şey uygulamalı olarak anlatılır. Ayrıca tüm bu bilgiler bir dosya halinde üreticiye teslim edilir.
Üretim safhasında oluşabilecek tüm gereksinimler, ekipmanlar ( kafes, kum, yem vs.) CAN-SAY tarafından karşılanmaktadır. Üretici ürettiği ürünlerini isterse CAN-SAY’a yeniden aileler yaptırtabilir, isterse 6.aydan itibaren tanesi 64-EURO bedel ile tekrar CAN-SAY’a satabilir. Bu işlemler için sayı ve zaman sınırı yoktur.

Üretici takıldığı veya sormak istediği herhangi bir konuda direkt olarak şirket kurucuları ve sahipleri olan Sn. Cihan DEMİRCİ’yi veya Sn. Av. Cengiz DEMİRCİ’yi arar ve onlardan bu hizmeti alır. Yani üretici her zaman en üst kademe ile muhatap olur.

ÜRETİCİ ÖDEDİĞİ BEDEL İLE AŞAĞIDAKİ BELİRTİLENLERİN TÜMÜNÜ SATIN ALMIŞ OLMAKTADIR ;

A) Şecereli ve kaliteli standart çinçilla

B) Özel çinçilla kafesi

C) 25 kg.lık özel çinçilla yemi, özel banyo kumu, suluk, pipet vs. üretim için gerekli tüm ekipmanlar

D) SÜRESİZ sağlık kontrolü hizmeti

E) SÜRESİZ danışmanlık hizmeti

F) Üreticiye verilen çinçillalardan herhangi biri, birkaçı veya hepsi ölmesi halinde, kısır çıkması veya herhangi bir nedenle üreticinin beğenmemesi halinde yenisinin ve en uygununun en kısa zamanda verilmesi GARANTİSİ (Süre sınırı yoktur.)

G) Üreticinin ürettiği ürünlerden yeni aile oluşturulması, bu işlem yapılırken yavru erkek ile ergen erkeğin değiştirilmesi GARANTİSİ. (Sayı sınırı yoktur.)

H) Üretici üretime başladığı andan itibaren herhangi bir zamanda ve herhangi bir nedenle (sağlık, tayin, ölüm vs) üreticilikten istifa ederse talep halinde elindeki tüm çinçillaların ve ekipmanlarının tekrar CAN-SAY tarafından satın alınması GARANTİSİ. (sayı sınırı yoktur). Bu garantiden de anlaşıldığı gibi CAN-SAY üretimden vazgeçen üreticilerinin ortada kalmasına asla müsaade etmez.

I) Üreticinin yeni ekipmanlara ihtiyaç duyduğunda, yeni satın almış olduğu ekipmanların bedellerinin yavru çinçilla satış bedellerinden düşülme GARANTİSİ. (Bu garanti süresi üreticinin CAN-SAY’a kaydolma tarihinden l,5 yıldır). Bu hizmetin amacı belli bir bedel ödeyerek üretici olan dostlarımızın ilk dönemlerde finanssal sıkıntıya girmesini önlemektir.

İ) Üreticinin ürettiklerinin, 6. aydan itibaren 64- EURO sabit bedel ile satın alım GARANTİSİ. Burada görüldüğü gibi üretici hiçbir zaman pazar sorunu yaşamamaktadır.

SÖZLEŞME ÖRNEĞİMİZ

İKİNCİ PAKET :

Bu pakette üretici birinci pakete göre çok daha serbest üretim yapabilmektedir. Burada üretici ekipmanlarını CAN-SAY’dan almak ve ürettiklerini de CAN-SAY’a satmak zorunda değildir. Öyle ki üretim aşamasında ihtiyaç duyduğu tüm ekipmanları istediği yerden temin edebilir, imal edebilir veya başka ürünler kullanabilir. Ürettiği çinçillalarını da istediğine (CAN-SAY dahil) istediği fiyatla satar veya kendisi değerlendirir. Bu sistemdeki fiyatlarımız ise şu şekildedir :

1Erkek 1 Dişi = 400- EURO
1Erkek 2 Dişi= 6O0-EURO
1Erkek 3 Dişi = 800- EURO
1Erkek 4 Dişi = 1.000- EURO

ÜRETİCİ ÖDEDİĞİ BEDEL İLE AŞAĞIDAKİ BELİRTİLENLERİN TÜMÜNÜ SATIN ALMIŞ OLMAKTADIR ;

A) Şecereli ve kaliteli standart çinçilla

B) Özel çinçilla kafesi

C) 25 kg.lık özel çinçilla yemi, özel banyo kumu, suluk, pipet vs. üretim için gerekli tüm ekipmanlar

D) Satın almış olduğu çinçillalardan herhangi birinin alış tarihinden (2) ay içinde doğal şekilde ölmesi halinde her hayvan için bir defaya mahsus olmak üzere yerine yenisini verme TAAHHÜDÜ

E) Yine alış tarihinden (1) yıl içinde doğum alınamaması halinde yerine yenisi ile değiştirme TAAHHÜDÜ

F) Üreticinin ürünlerini kürk kalitesine göre fiyatlandırma ve satın alım GARANTİSİ

İşbu taahhütler ve garanti hizmetler üreticiye “taahhütname” olarak yazılı bir şekilde teslim edilir. Yine işbu belge üreticinin talebi halinde NOTER’den tasdik ettirilebilir.

T A A H H Ü T N A M E

Aşağıda isim ve adresi bulunan Üreticiye/Üreticilere satış yapılan ……. Erkek……… Dişi’den
müteşekkil çinçillanın/çinçillaların,

Satış tarihinden (2) ay içinde doğal şekilde ölmesi halinde yerine aynı vasıfta bir yenisini koymayı,(1) yıl içinde de doğum alınamaması halinde yerine yenisini değiştirmeyi,CAN-SAY Üretim Merkezi’nden satın alınmış ailelerden türemiş canlı ürünleri kürk kalitesine göre fiyatlandırma ve satın almayı,CAN-SAY LTD.ŞTİ. çekincesiz TAAHHÜT EDER.İşbu taahhütname (2) nüsha olarak düzenlenmiştir.

Ü R E T İ C İ                                                                                  C A N – S A Y  L T D . Ş T İ .

Bu paketten edinmiş üretici,genellikle CAN-SAY’a yasal ve ekonomik anlamda bağlı olmak istemeyen,piyasa koşullarına göre serbestçe hareket etmek,ürettiğini kendi pazarlamak,daha büyümek,ileride şirketleşerek iç ve dış pazarlara açılmak isteyen üretici tipidir.Yukarıda belirtilenler dışında garanti,taahhüt ve hizmet almayan bu üretici,dilediği zaman dilediği hizmeti yine CAN-SAY’dan talep ettiğinde satın alabilecektir.

CAN-SAY  bu üreticilere her zaman hamilik yapmış ve yapmaktadır.
Sonuç olarak, CAN-SAY’dan türeyecek bir İthalat-İhracat şirketi ancak bizim gururumuz olacaktır.
UNUTMAYIN ! CAN-SAY’ın internet sitelerindeki tüm edimler (yapmayı taahhüt ettiği şeyler),garanti ve açıklamalar YASAL BİR TAAHHÜT OLARAK GEÇERLİDİR. Yazıcınızdan sitelerimize ait dokümanları döküp saklamanızı önemle rica ederiz.

ÜÇÜNCÜ PAKET :

Bu pakette çinçillanızın tanesini 100-Euro bedel ile satın alabilirsiniz.Bu bedelle,hamile bir çinçilla ve ondan üreyen 6.ayını doldurmuş yavru çinçillaların CAN-SAY tarafından kürk kalitesine göre (ortalama 10 ila 30 Euro arası) geri alım garantisi satın alırsınız.Elinizde buna ilişkin yasal bir taahhütname olur. (satın alınacak çinçilla sayısı fazla ise pazarlık söz konusu olabilir.)

HOBİ  PAKET :
Bu paket, çinçillayı hobi hayvanı olarak beslemek isteyen hayvan severler içindir.
( 1) adet Erkek Çinçilla : 60 – EURO’dur. Talep halinde istenilen şekilde “hobi kafes” imal edilerek teslim edilir. Yine yem, kum gibi zaruri ekipmanlar CAN-SAY tarafından karşılanır.

NOT : 30.YILIMIZA ÖZEL HOBİ PAKETİMİZDE SINIRLI SAYIDA ÇİNÇİLLA İÇİN FİYATIMIZ 30-EURO OLUP DETAYLAR İÇİN OFİSİMİZE BAŞVURABİLİRSİNİZ.

TÜM PAKETLER İÇİN ÖDEME ŞEKLİ :

Üretici, seçtiği ürün tutarını makul taksitler halinde ödeyebilir. Taksitlerde faiz alınmaz. Kefil, ipotek gibi teminatlar istenmez. Güven esastır. Ayrıca toplu alımlarda özel şartlarımız mevcuttur.

Yine dileyen üretici adayları ödemelerini banka fonu,  gayrimenkul, araç gibi değerlendirilebilir enstrümanlar ile de yapabilir.

error: Cansay.net\'in içeriği korunmaktadır. Kaynak gösterilmeden kesinlikle kullanılamaz !
//]]>